Izolacije za kablove, spirale, prolazi za kablove i materijal za označavanje kablova