Utičnica sa 2 priključka

CODE 14.519.16

Za 14.519.10; 14.519.12 ili za tip upaljača za cigarete (13.008.00) omogućava povezivanje dva korisnika. Kompletna sa led lapicom koja se uključi pri upotrebi.