Rezervna žarulja vodonepropusna GE

Series items

Artikal
V
W
Verzija sa nepropusnom žaruljom
mm
* Cijena
12
30
-
110 (4” )
info
12
100
-
110 (4” )
info
24
100
-
140 (5” 3/4)
info
12
100
-
174 (7”)
info
24
170
-
174 (7”)
info
12
35
sa točkastim staklom za svjetla na križevima
110 (4”)
info
24
50
sa točkastim staklom za svjetla na križevima
110 (4”)
info
24
50
sa glatkim staklom dubinska
110 (4”)
info
12
50
rebrasta - halogena
110 (4”)
info

Find nearest store: