Komandna ploča za 51.350.00

CODE 51.353.00

Sastoji se od: 2 prekidača sa povratom na oprugu u sredini, 4 svjetlosna led-signala za kontrolu Up-Down, 2 sigurnosna nosača za osigurač sa staklenim osiguračima od mm 6x32. Prekidači su vodonepropusni ispod gume.

mm 60x80 Za cilindre 51.350.00
mm 60x80
Za cilindre 51.350.00