BENNET “Auto Tab Control”

Bennet je realizirao kompjuterizirani sistem korektora opterećenja koji regulira nagnutost plovila automatski djelujući na flapsove. Sistem analizira 650 puta u sekundi nagnutost plovila u navigaciji i djeluje na njega. Optimalna nagnutost je memorizirana u ATC procesoru i može se mijenjati po želji pomoću komandne ploče. Sistem se sastoji od 3 dijela: 1) komandne ploče KEYPAD 2) modula sa mikroprocesorom ATC 3) Releja koji povezuje ATC i hidrauličnu centralu (nisu uključeni u sistemima 51.245.04; 51.245.05). Sistem se jednostavno instalira sa priključcima PLUG AND PLAY i nisu potrebni posebni alati.

Series items

Artikal
Opis
* Cijena
Sistem 12 volt sa standardnim komandama, dva komandna mjesta
info
Sistem 24 volt sa standardnim komandama, dva komandna mjesta
info
Sistem 12/24 V jedno komandno mjesto za komande 51.246.01/02*
info
Sistem 12/24 V dva komandna mjesta za komande 51.246.03/04*
info

Find nearest store: