Tvrdi rezervari za pitku vodu

Od bijelog polietilena verzija standard pravokutnog oblika. Mogu se montirati u centralnom dijelu broda ili ispod ležaja u pramcu. Kompletni sa čepom za inspekciju i 4 slijepe rupe sa navojem od 1/2” - 1”1/4 u koje se zavidaju priključci za punjenje/pražnjenje, odušnik (vidi razne modele u grupi 17), za posebno naručiti. U skladu sa normama Rina i AISR.

Series items

Artikal
Kapacitet lt
Baza mm
Visina mm
* Cijena
54
700x400
200
info
47
480x400
260
info
70
700x400
260
info
105
900x400
300
info
80
700x400
300
info
130
880x500
300
info
170
880x500 - 880x400
400-500
info

Find nearest store: