Trokut za skije dvobojni plutajući

Kompletan sa konopom sa upletcima za fiksiranje na krmene bitve. Praktičan i ekonomičan.

Series items

Artikal
Verzija
* Cijena
jednostavna
info
samo plovak 100x63 mm
info

Find nearest store: