Kompas sa kučištem RIVIERA 4"

Master items

Artikal
Verzija
Osvjetljenje 12V
 
Normalna
Da
PZ
Kolicina u narudžbi
Za velike brzine, preko 25 čvorova
Da
PZ
Kolicina u narudžbi
Za Trgovačku Mornaricu i brodove za ribolov (2° u 2°). S certifikatom o kolaudaciji RINA za svaki pojedini kompas.
Da
PZ
Kolicina u narudžbi
Za kormilarski stup kod jedrilica sa niskim sjenilom
Da
PZ
Kolicina u narudžbi

Find nearest store: