Brojač okretaja elektronski univerzalni sa brojačem sati

Spajanje na terminal "w" alternatora.

Series items

Artikal
A-020738
Skala
V
mm - A
mm - B
mm - C
* Cijena
Kvadrant crni, okvir crni
0-4000 RPM
12/24
96
85
55
info
Kvadrant crni, okvir crni
0-6000 RPM
12/24
96
85
55
info
Kvadrant crni, okvir crni
0-8000 RPM
12/24
96
85
55
info
Kvadrant crni, okvir sjajni
0-4000 RPM
12/24
96
85
55
info
Kvadrant crni, okvir sjajni
0-6000 RPM
12/24
96
85
55
info
Kvadrant crni, okvir sjajni
0-8000 RPM
12/24
96
85
55
info
Kvadrant bijeli, okvir sjajni
0-4000 RPM
12/24
96
85
55
info
Kvadrant bijeli, okvir sjajni
0-6000 RPM
12/24
96
85
55
info
Kvadrant bijeli, okvir sjajni
0-8000 RPM
12/24
96
85
55
info

Find nearest store: