Antena VHF GLOMEX“GROUND PLANE”

CODE 29.108.00

Od 3 db max 100 watta, impedencija 50 Ω sa vertikalnom polarizacijom. Baza od plastike sa površinom mase koji se sastoji od 4 radiala u 1/4 valova, osigurava savršenu komunikaciju i u slučaju vrlo loših uvijeta plovidbe. Dužina 120 cm, dužina radiala 44 cm.