Upaljač- grijač

CODE 10.107.12

Sa zaštitom od vjetra i vodonepropusan, ujedinjuje klasični plinski upaljač i grijač termorastezljivh cijevi bez da ih ošteti (izgori).