Kit MARLOW za uplitanje konopa

CODE 10.291.00

Opis Sa ilustriranim uputstvima, set igala, parafinski konac, trake za završetke itd.
Opis Sa ilustriranim uputstvima, set igala, parafinski konac, trake za završetke itd.