Samoljepive tabele od Crystal-a

Vrlo otporne i izuzetno sjajne. Samo na talijanskom jeziku.

Series items

Artikal
Tip tabele
mm
* Cijena
Međunarodni kodeks sa simbolima
110x170
info
Najčešći “Čvorovi”
240x160
info
Međunarodni kodeks sa simbolima i značenjem pojedine zastave
160x240
info
Nacionalne "Zastave"
160x240
info
“Zvučni znakovi” međunarodnog kodeksa
160x240
info
“Regatne oznake” međunarodnog kodeksa
160x240
info
“Međunarodna navigacijska pravila”: značenje plutača, prednosti, znaci za pomoč, navigacijska svjetla, oznake opasnosti, oznake za ulazak u luku, oznake za plimu i oseku
240x160
info

Find nearest store: