Artykuły seryjne

Artykuł Długość liny m Siła zrywająca liny kg Maks. dopuszczalna głębokość m Autonomia Programowalne samopoziomowanie Głębokość systemu poboru m System przywoływania Maksymalny zasięg przywołania m Liczba bojek sterowalnych
GO!UP NEO self-flooding buoy
20 >500 15 >10 dni na 9 m 3/6/9 m >500 ultracod/200 Khz 100 nieskonczona 1,5