Opakowanie dla łodzi rekreacyjnej FRANCUSKA NORMATYWA

Artykuły seryjne

Artykuł
Opis
* Cena
Dla żeglugi powyżej 6 mil od miejsca schronienia: 3 pochodnie ręczne 30.116.01 + 3 rakiety spadochronowe 30.117.00 + 2 pławki dymne30.115.00.
info
Dla żeglugi do 6 mil od miejsca schronienia: 3 pochodnie ręczne 30.116.01.
info

Znajdź najbliższego sprzedawcę: