Zawias ze stali inox do drzwi

Do zamykania zaleca się blokadę 38.107.41 lub podobne.

Artykuły seryjne

Artykuł
Wersja
mm
Do drzwiczek
* Cena
Z wysuwem mm 10
57x44
71.607.20; 71.607.22; 71.607.24; 71.607.26
info
Bez wysuwu
38x46
z płaskim ogranicznikiem
info

Znajdź najbliższego sprzedawcę: