Bezpieczniki płytkowe resetowalne 12/24 V

Resetowanie następuje poprzez naciśnięcie przycisku ręcznego resetowania na główce bezpiecznikowej.

Artykuły seryjne

Artykuł
A
* Cena
5
5
info
10
5
info
15
5
info
20
5
info
30
5
info

Znajdź najbliższego sprzedawcę: