Profile odbojowe z nierdzewnej stali i wkładki z PVC