Pistola per silicone

CODE 65.290.00

Pistolet pour tube 280/310 ml