Stezalica od inoxa

CODE 04.181.20

Za vezivanje zastavica na sajle ograda

Materijal Inox Za sajle od mm 3/6
Materijal Inox
Za sajle od mm 3/6