RIVIERA BU2 compass 4" RINa

CODE 25.021.01

Verzija Za Trgovačku Mornaricu i brodove za ribolov (2° u 2°). S certifikatom o kolaudaciji RINA za svaki pojedini kompas. Osvjetljenje 12V Da
Verzija Za Trgovačku Mornaricu i brodove za ribolov (2° u 2°). S certifikatom o kolaudaciji RINA za svaki pojedini kompas.
Osvjetljenje 12V Da
UM: PZ
Height: 20 cm
Weight: 1,85 kg
Width: 20 cm
Cubage: 8.000 cm³
Length: 20 cm

Master items

Artikal Verzija Osvjetljenje 12V
RIVIERA BU2 compass 4
Normalna Da
RIVIERA BU2/AV compass 4
Za velike brzine, preko 25 čvorova Da
RIVIERA BU2 compass 4
Za Trgovačku Mornaricu i brodove za ribolov (2° u 2°). S certifikatom o kolaudaciji RINA za svaki pojedini kompas. Da
RIVIERA BU4 compass 4
Za kormilarski stup kod jedrilica sa niskim sjenilom Da