Nautiòki sat sa kuòiètem od mesinga

CODE 28.361.03

Fine izrade i vrlo robustan. Montira se na američkim vojnim plovilima, ima ugrađen zvučni singal koji singalizira smjenu straže (gvardije). Na kvarcni pogon, sa mehaničkim zvonom i broječem sekundi.

Kučište mm 180 Ekran mm 150
Kučište mm 180
Ekran mm 150
Fine izrade i vrlo robustan. Montira se na američkim vojnim plovilima, ima ugrađen zvučni singal koji singalizira smjenu straže (gvardije). Na kvarcni pogon, sa mehaničkim zvonom i broječem sekundi.
UM: PZ
Height: 11 cm
Weight: 1,22 kg
Width: 20 cm
Cubage: 4.370 cm³
Length: 21 cm

Master items

Artikal Kučište mm Ekran mm
Nautiòki sat sa kuòiètem od mesinga
180 150