Barometarska stanica kompaktna radiokomandirana

CODE 28.883.50

Daje: sat i datum radiokontrolirani + alarm; temperaturu unutrašnju / vanjsku sa ispisom minimalne / maksimalne i datuma; Vlažnost unutrašnju / vanjsku, sa rezolucijom 1% i ispisom minimalne / maksimalne i datuma, atmosferski pritisak u hPa / u Hg cm rezolucija 0,1 hPa i grafičkim prikazom poslijednje 24 sata; ikona sa simbolima meteo kretanja; Lunarne faze; Obrađeni aluminij. Udaljenost senzora do 100 m. Montaža na ravnu površinu ili na stijenku.

Stanica - mm 190x194x34 Stanica - Napajanje baterije 2xc (LR14) Senzor vanjski higro/termo - mm 60x73x120 Senzor vanjski igro/termo - Napajanje baterijama 2xAA (LR6)
Stanica - mm 190x194x34
Stanica - Napajanje baterije 2xc (LR14)
Senzor vanjski higro/termo - mm 60x73x120
Senzor vanjski igro/termo - Napajanje baterijama 2xAA (LR6)