Baze

CODE 29.146.00

Od ojačane plastike fiksna, za VHF-GPS antenu.