Guidascotta per Clamcleats

CODE 56.814.00

Za upotrebu sa 56.203.08; 56.211.08/28; 56.217.00; 56.218.00; 56.236.00. Onemogućava slučajno otpuštanje škote i u suprotnom smjeru se škota može pustiti da slobno klizi.