CLIMMA marine SPLIT air conditioner 8000 Btu/h

CODE 50.241.08

Opis Uređaj Btu/h 8.000 Kit pribora za morsku vodu - Kat.broj 50.241.50 Kit pribora za morsku vodu - Komponenete Pumpa mora 120 W, usis mora 1/2”, ispust mora 1/2” kromirani, ventil, filter 1/2”
Kit pribora za prvi izlaz - Kat.broj 50.241.20 Kit pribora za prvi izlaz - Komponente Usisna rešetka (244x244 mm), cijev (6 m, Ø 100 mm), priključak Ø 100 mm, plenum, rešetka ispusta (202x100 mm) Kit pribora za drugi izlaz (kao dodatak prvom izlazu) - Kat.broj 50.241.25 Kit opreme za zrak za drugi izlaz (kao dodatak prvom izlazu) - Komponenete Priključak s 3 prolaza (100x100x100 mm), ispust Ø 100 mm zatvorivi
Opis Uređaj
Btu/h 8.000
Kit pribora za morsku vodu - Kat.broj 50.241.50
Kit pribora za morsku vodu - Komponenete Pumpa mora 120 W, usis mora 1/2”, ispust mora 1/2” kromirani, ventil, filter 1/2”
Kit pribora za prvi izlaz - Kat.broj 50.241.20
Kit pribora za prvi izlaz - Komponente Usisna rešetka (244x244 mm), cijev (6 m, Ø 100 mm), priključak Ø 100 mm, plenum, rešetka ispusta (202x100 mm)
Kit pribora za drugi izlaz (kao dodatak prvom izlazu) - Kat.broj 50.241.25
Kit opreme za zrak za drugi izlaz (kao dodatak prvom izlazu) - Komponenete Priključak s 3 prolaza (100x100x100 mm), ispust Ø 100 mm zatvorivi
Savršeni za klimatizaciju jednog jedinstvenog prostora ili susjednih ambijenata, gdje prostor postaje problem. Sistem se, naime, sastoji od dva odvojena dijela, kompresora i isparivača, koji se mogu montirati udaljeni jedan od drugog.

UM: PZ
Height: 60 cm
Weight: 56,00 kg
Width: 60 cm
Cubage: 288.000 cm³
Length: 80 cm

Master items

Artikal Opis Btu/h Kit pribora za morsku vodu - Kat.broj Kit pribora za morsku vodu - Komponenete Kit pribora za prvi izlaz - Kat.broj Kit pribora za prvi izlaz - Komponente Kit pribora za drugi izlaz (kao dodatak prvom izlazu) - Kat.broj Kit opreme za zrak za drugi izlaz (kao dodatak prvom izlazu) - Komponenete
CLIMMA marine  SPLIT air conditioner 8000 Btu/h
Uređaj 8.000 50.241.50 Pumpa mora 120 W, usis mora 1/2”, ispust mora 1/2” kromirani, ventil, filter 1/2” 50.241.20 Usisna rešetka (244x244 mm), cijev (6 m, Ø 100 mm), priključak Ø 100 mm, plenum, rešetka ispusta (202x100 mm) 50.241.25 Priključak s 3 prolaza (100x100x100 mm), ispust Ø 100 mm zatvorivi