Φυγοκεντρική αντλία για νεροχύτη

ΚΩΔΙΚΟΣ 16.184.74

Να εγκαθίσταται στη βάση της δεξαμενής. Μη αυτοεκκινούμενη.

V 12 Παροχή l/min 6,6 Επιπολασμός m 2 Συνδετικό Ø mm 11
mm 88x45
V 12
Παροχή l/min 6,6
Επιπολασμός m 2
Συνδετικό Ø mm 11
mm 88x45
Να εγκαθίσταται στη βάση της δεξαμενής. Μη αυτοεκκινούμενη.
UM: PZ
Height: 6 cm
Weight: 0,29 kg
Width: 13 cm
Cubage: 390 cm³
Length: 5 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο V Παροχή l/min Επιπολασμός m Συνδετικό Ø mm mm
Φυγοκεντρική αντλία για νεροχύτη
12 6,6 2 11 88x45