ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Κάθε προϊόν που πωλείται από την Osculati υποστηρίζεται από τη νόμιμη εγγύηση για καταναλωτικά αγαθά, η οποία προστατεύει τα προϊόντα από ελαττώματα συμμόρφωσης που εμφανίζονται μετά την ημερομηνία αγοράς.
Όπως απαιτείται από τον Κώδικα Καταναλωτή, η νόμιμη εγγύηση είναι 1 (ένας) έτος για αγορές που πραγματοποιεί ο επαγγελματίας, με κανονικό τιμολόγιο. Με τον όρο «επαγγελματίας» εννοούμε οποιονδήποτε εμπορεύεται αγαθά ή υπηρεσίες.
Η νομική εγγύηση που αναγνωρίζεται στις συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών (B2B) είναι επομένως 1 (ένα) έτος από την ημερομηνία του τιμολογίου, εκτός από συγκεκριμένες παρατάσεις που έχουν συναφθεί με τον πωλητή (ακόμη και έναντι αμοιβής).

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

WhatsApp support