Κιτ από 31 διαφορετικούς σφιγκτήρες

ΚΩΔΙΚΟΣ 18.300.01

Περιγραφή 3 τεμ από 18.021.01 (12 x 16-25 mm); 3 τεμ από 18.021.02 (12 x 20-32 mm); 3 τεμ από 18.021.03 (12 x 25-40 mm); 2 τεμ από 18.021.04 (12 x 32-50 mm); 2 τεμ από 18.021.05 (12 x 40-60 mm); 2 τεμ από 18.021.06 (12 x 50-70 mm); 2 τεμ από 18.021.07 (12 x 60-80 mm); 2 τεμ από 18.021.08 (12 x 70-90 mm); 4 τεμ από 18.023.01 (9 x 8-12 mm); 4 τεμ από 18.023.02 (9 x 10-16 mm); 4 τεμ από 18.023.03 (9 x 12-20 mm).
Περιγραφή 3 τεμ από 18.021.01 (12 x 16-25 mm); 3 τεμ από 18.021.02 (12 x 20-32 mm); 3 τεμ από 18.021.03 (12 x 25-40 mm); 2 τεμ από 18.021.04 (12 x 32-50 mm); 2 τεμ από 18.021.05 (12 x 40-60 mm); 2 τεμ από 18.021.06 (12 x 50-70 mm); 2 τεμ από 18.021.07 (12 x 60-80 mm); 2 τεμ από 18.021.08 (12 x 70-90 mm); 4 τεμ από 18.023.01 (9 x 8-12 mm); 4 τεμ από 18.023.02 (9 x 10-16 mm); 4 τεμ από 18.023.03 (9 x 12-20 mm).
UM: PZ
Height: 5 cm
Weight: 0,65 kg
Width: 17 cm
Cubage: 990 cm³
Length: 12 cm