Βαλβίδα διακοπής με πλάκα στερέωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ 50.013.14

DIN EN12514-2 - EN331. Θηλυκή σύνδεση 8+8 mm (σύνδεση με σωλήνες 50.013.25 και σωλήνα από χαλκό).

DIN EN12514-2 - EN331. Θηλυκή σύνδεση 8+8 mm (σύνδεση με σωλήνες 50.013.25 και σωλήνα από χαλκό).
UM: PZ
Height: 5 cm
Weight: 0,15 kg
Width: 8 cm
Cubage: 152 cm³
Length: 5 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Βαλβίδα διακοπής με πλάκα στερέωσης