Κιτ για φιάλη Campingaz ή παρόμοια τοποθετημένα κάτω από την κουζίνα σε στεγανό δοχείο

ΚΩΔΙΚΟΣ 50.013.92

Περιγραφή Αποτελείται από: ρυθμιστή 30 Mbar με διακόπτη που θα βιδωθεί στη φιάλη + εύκαμπτος σωλήνας 65 cm από τον ρυθμιστή στο δοχείο + εύκαμπτος σωλήνας 80 cm από το δοχείο μέχρι τον κοχλία διακοπής + σωλήνας 120 cm από το διακόπτη έως την κουζίνα αερίου
Περιγραφή Αποτελείται από: ρυθμιστή 30 Mbar με διακόπτη που θα βιδωθεί στη φιάλη + εύκαμπτος σωλήνας 65 cm από τον ρυθμιστή στο δοχείο + εύκαμπτος σωλήνας 80 cm από το δοχείο μέχρι τον κοχλία διακοπής + σωλήνας 120 cm από το διακόπτη έως την κουζίνα αερίου
UM: PZ
Height: 5 cm
Weight: 0,90 kg
Width: 26 cm
Cubage: 4.290 cm³
Length: 33 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο Περιγραφή
Κιτ για φιάλη Campingaz ή παρόμοια τοποθετημένα κάτω από την κουζίνα σε στεγανό δοχείο
Αποτελείται από: ρυθμιστή 30 Mbar με διακόπτη που θα βιδωθεί στη φιάλη + εύκαμπτος σωλήνας 65 cm από τον ρυθμιστή στο δοχείο + εύκαμπτος σωλήνας 80 cm από το δοχείο μέχρι τον κοχλία διακοπής + σωλήνας 120 cm από το διακόπτη έως την κουζίνα αερίου