Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου

ΚΩΔΙΚΟΣ 50.204.42

Ο πίνακας παρέχεται σε όλα τα WC SILENT. Τρία πλήκτρα χρήσης: "before use", εισάγει νερό στη λεκάνη. "μετά τη χρήση" εκτελεί το πλύσιμο και το άδειασμα της λεκάνης. Λειτουργία "σύντομης χρήσης" για πλύσιμο και αποστράγγιση με μειωμένη κατανάλωση νερού. Διαστάσεις συμβατές με πλάκες Vimar. Ο πίνακας είναι εφοδιασμένος με 3 LED που υποδεικνύουν τη στάθμη της δεξαμενής συλλογής εάν είναι συνδεδεμένη με τον αισθητήρα 50.204.33 που θα παραγγελθούν ξεχωριστά.

Ο πίνακας παρέχεται σε όλα τα WC SILENT. Τρία πλήκτρα χρήσης: "before use", εισάγει νερό στη λεκάνη. "μετά τη χρήση" εκτελεί το πλύσιμο και το άδειασμα της λεκάνης. Λειτουργία "σύντομης χρήσης" για πλύσιμο και αποστράγγιση με μειωμένη κατανάλωση νερού. Διαστάσεις συμβατές με πλάκες Vimar. Ο πίνακας είναι εφοδιασμένος με 3 LED που υποδεικνύουν τη στάθμη της δεξαμενής συλλογής εάν είναι συνδεδεμένη με τον αισθητήρα 50.204.33 που θα παραγγελθούν ξεχωριστά.
UM: PZ
Height: 15 cm
Weight: 0,31 kg
Width: 15 cm
Cubage: 2.250 cm³
Length: 10 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου