Αυτόματος αναδευτήρας

ΚΩΔΙΚΟΣ 12.274.00

Για να συμπληρώσετε το επίπεδο απεσταγμένου νερού στις μπαταρίες. Μόλις φτάσετε στο επιδιωκόμενο επίπεδο, η ροή το υγρό σταματάει αυτόματα και εμποδίζει τη διαρροή οξέων

Από 1 l
Από 1 l
Για να συμπληρώσετε το επίπεδο απεσταγμένου νερού στις μπαταρίες. Μόλις φτάσετε στο επιδιωκόμενο επίπεδο, η ροή το υγρό σταματάει αυτόματα και εμποδίζει τη διαρροή οξέων
UM: PZ
Height: 12 cm
Weight: 0,28 kg
Width: 22 cm
Cubage: 2.640 cm³
Length: 10 cm