Στεγανή ασφαλαιοθήκη για μικροασφάλειες

ΚΩΔΙΚΟΣ 14.115.21

Για ασφάλειες μίνι ελασματικές υψηλής ποιότητας. Πλήρης με δύο καλώδια των 150 mm το καθένα, διατομή 3,3 mm 2.

Παροχή A 30 10
Παροχή A 30
10
Για ασφάλειες μίνι ελασματικές υψηλής ποιότητας. Πλήρης με δύο καλώδια των 150 mm το καθένα, διατομή 3,3 mm 2.
UM: CF
Height: 4 cm
Weight: 0,20 kg
Width: 13 cm
Cubage: 1.040 cm³
Length: 20 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο Παροχή A
Στεγανή ασφαλαιοθήκη για μικροασφάλειες
30 10