Γυάλινο κουτί ασφαλειοθήκης

ΚΩΔΙΚΟΣ 14.181.07

Για ασφάλειες standard 6,3x32 mm. Πλήρες LED σηματοδότησης καμμένης ασφάλειας.
Με καπάκι ενεργοποίησης και πίνακα αυτοκόλλητων συμβόλων παροχών.

Έδρανα ασφαλειών 6 mm 130x90x36
Έδρανα ασφαλειών 6
mm 130x90x36
Για ασφάλειες standard 6,3x32 mm. Πλήρες LED σηματοδότησης καμμένης ασφάλειας.
Με καπάκι ενεργοποίησης και πίνακα αυτοκόλλητων συμβόλων παροχών.
UM: PZ
Height: 13 cm
Weight: 0,29 kg
Width: 20 cm
Cubage: 1.394 cm³
Length: 6 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο Έδρανα ασφαλειών mm
Γυάλινο κουτί ασφαλειοθήκης
6 130x90x36