Σπιράλ από λευκό πολυαιθυλένιο για καλωδιώσεις

Περιβάλει και προστατεύει τα ηλεκτρικά καλώδια και επιτρέπει την είσοδο και την έξοδο από οποιοδήποτε σημείο.

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Ø καλωδίωση mm
Ρολό m
 
2-15
50
BO
Ποσότητα στην παραγγελία

7-40
25
BO
Ποσότητα στην παραγγελία

13-70
25
BO
Ποσότητα στην παραγγελία


Βρείτε τον πλησιέστερο έμπορο: