Αρσενικό συζευκτικό από ορείχαλκο

ΚΩΔΙΚΟΣ 14.236.45

Προς εισαγωγή 14.235.20; 14.235.40; 14.235.60 50
Προς εισαγωγή 14.235.20; 14.235.40; 14.235.60
50
UM: CF
Height: 7 cm
Weight: 0,05 kg
Width: 7 cm
Cubage: 196 cm³
Length: 4 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο Προς εισαγωγή
Αρσενικό συζευκτικό από ορείχαλκο
14.235.20; 14.235.40; 14.235.60 50