Ρευματοδότης/ρευματολήπτης βολάν 2/3/4 πόλων

ΚΩΔΙΚΟΣ 14.371.04

IP68

Συνδέσεις πρίζας/βύσματος IP68.

Πόλοι 2/3/4 Max A 17,5 Διατομή καλωδίου mm2 0,5 - 4 Ø καλώδιο mm 3x(2-4) / 4x(2-4)
εξωτερικές mm Ø 23 x 113
Πόλοι 2/3/4
Max A 17,5
Διατομή καλωδίου mm2 0,5 - 4
Ø καλώδιο mm 3x(2-4) / 4x(2-4)
εξωτερικές mm Ø 23 x 113
Συνδέσεις πρίζας/βύσματος IP68.
UM: PZ
Height: 2 cm
Weight: 0,05 kg
Width: 7 cm
Cubage: 98 cm³
Length: 7 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο Πόλοι Max A Διατομή καλωδίου mm2 Ø καλώδιο mm εξωτερικές mm
Ρευματοδότης/ρευματολήπτης βολάν 2/3/4 πόλων
2/3/4 17,5 0,5 - 4 3x(2-4) / 4x(2-4) Ø 23 x 113