Στεγανός ρευματοδότης

Άρτιας κατασκευής και μέγιστης αξιοπιστίας, από χρωμιωμένο ορείχαλκο.

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Πρίζα+βύσμα
Max A
Ø βάση mm
 
2 πόλοι
10
40
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

3 πόλοι
10
40
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

4 πόλοι
10
40
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

2 πόλοι
20
46
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

3 πόλοι
20
46
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

4 πόλοι
20
46
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία


Βρείτε τον πλησιέστερο έμπορο: