5Μπάρα 30/50 HP 2 και 4 χρόνων

ΚΩΔΙΚΟΣ 43.252.71

UM: PZ
Height: 2 cm
Weight: 0,30 kg
Width: 20 cm
Cubage: 120 cm³
Length: 3 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
5Μπάρα 30/50 HP 2 και 4 χρόνων