Καβαλέτο ποδιού 40/60 HP

ΚΩΔΙΚΟΣ 43.031.00

Γνήσια αναφορά 2504020
Γνήσια αναφορά 2504020
UM: PZ
Height: 3 cm
Weight: 0,21 kg
Width: 8 cm
Cubage: 144 cm³
Length: 6 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο Γνήσια αναφορά
Καβαλέτο ποδιού 40/60 HP
2504020