Άνοδος εφαγκίστρωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ 43.005.01

Πλήρης με σύστημα στερέωσης.

2,5
2,5
Πλήρης με σύστημα στερέωσης.
UM: PZ
Height: 20 cm
Weight: 2,51 kg
Width: 18 cm
Cubage: 2.880 cm³
Length: 8 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Άνοδος εφαγκίστρωσης
2,5