Ανταλλακτική άνοδος έλικα πλώρης/πρύμνης για Vetus

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Τύπος έλικας
Αναφ Vetus
 
BOW 25
0148
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

BOW 35/55
0149
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

BOW 75/80/95
0150
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

BOW 125/133/160
0151
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

BOW 220
0152
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

BOW 23A/50/80 + έλικα πρύμνης
0153
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία


Βρείτε τον πλησιέστερο έμπορο: