Άνοδος τύπου Vetus με ένθετο

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Παραλλαγή
mm - L
mm - A
mm - h
mm - I
mm - Ø
mm - Ø1
Ψευδάργυρος
Aλουμίνιο
 
Ψευδάργυρος
247
63
30
140
32
13x25
2,30
1,07
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

Ψευδάργυρος
290
53
33
200
32
13x25
2,70
-
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

Ψευδάργυρος
350
68
36
200
38
13x25
4,50
1,76
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

Αλουμίνιο
247
63
30
140
32
13x25
2,30
1,07
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

Αλουμίνιο
350
68
36
200
38
13x25
4,50
1,76
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία


Βρείτε τον πλησιέστερο έμπορο: