Τιμονιέρα Hyco-OBS/M - Max 150 HP σε kit

ΚΩΔΙΚΟΣ 45.270.09

Το κιτ περιέχει: - Αντλία UP20F (45.270.01) - UC68-OBS μη ισορροπημένος πλευρικός κύλινδρος (45.273.03). - 2 εύκαμπτοι σωλήνες των 6 m - 2 λίτρα υδραυλικό λάδι.

Το κιτ περιέχει: - Αντλία UP20F (45.270.01) - UC68-OBS μη ισορροπημένος πλευρικός κύλινδρος (45.273.03). - 2 εύκαμπτοι σωλήνες των 6 m - 2 λίτρα υδραυλικό λάδι.
UM: PZ
Height: 26 cm
Weight: 10,50 kg
Width: 30 cm
Cubage: 46.800 cm³
Length: 60 cm