Ναυτικό κάλυμμα Indoor

Φύλλο πολυαιθυλενίου για την προστασία των σκαφών κατά την αποθήκευση. Έρχεται σε κυλίνδρους των 50 μέτρων, με δύο συνεχείς ελαστικές ταινίες τοποθετημένες στις εξωτερικές άκρες

Οδηγίες συναρμολόγησης
1) Ξετυλίξτε το κάλυμμα από την πλώρη στην πρύμνη κρατώντας το στο κεντρικό τμήμα του σκάφους αφήνοντας μια περίσσεια περίπου 50 cm από κάθε πλευρά.
2) Αφαιρέστε τις δεσμίδες που απέχουν περίπου 30 cm και κόψτε το κάλυμμα που χρησιμοποιείται από το μασούρι
3) Αφαιρέστε τα ελαστικά και δέστε τα.
4) Ανοίξτε το κάλυμμα στη βάρκα
5) Τραβήξτε το ελαστικό από ένα άκρο και τυλίξτε το για να το κρατήσετε τεντωμένο
6) Χρησιμοποιήστε αν είναι αναγκαίο τις κατάλληλες αποκοπές με ενισχύσεις για να συνδέσετε το περιμετρικό ελαστικό, εγκάρσια.

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Πλάτος μουσαμά m
Μήκος ρολού
 
4
50
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

6
50
BO
Ποσότητα στην παραγγελία

8
50
BO
Ποσότητα στην παραγγελία

10
50
BO
Ποσότητα στην παραγγελία

15
50
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία


Βρείτε τον πλησιέστερο έμπορο: