Πλάκα προστασίας πρύμνης

ΚΩΔΙΚΟΣ 47.763.92

Από αλουμίνιο.

mm 260x110
mm 260x110
Από αλουμίνιο.
UM: PZ
Height: 1 cm
Weight: 0,35 kg
Width: 29 cm
Cubage: 262 cm³
Length: 12 cm