Σφιγκτήρας στερέωσης σωλήνα

ΚΩΔΙΚΟΣ 52.014.00

Περιγραφή Σφιγκτήρας από χάλυβαςinox για στήριξη του σωλήνα της βενζίνας 100
Περιγραφή Σφιγκτήρας από χάλυβαςinox για στήριξη του σωλήνα της βενζίνας
100
UM: CF
Height: 2 cm
Weight: 0,16 kg
Width: 9 cm
Cubage: 288 cm³
Length: 16 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο Περιγραφή
Σφιγκτήρας στερέωσης σωλήνα
Σφιγκτήρας από χάλυβαςinox για στήριξη του σωλήνα της βενζίνας 100