Εμπρόσθια πρόσοψη για ράδιο

ΚΩΔΙΚΟΣ 29.735.00

Γενικής χρήσης για όλα τα ράδιο είτε σύμφωνα με τον κανονισμό DIN (Eυρώπη) είτε με τον κανονισμό SAE (USA).

Προεξοχή mm 46 mm 230x86
Προεξοχή mm 46
mm 230x86
Γενικής χρήσης για όλα τα ράδιο είτε σύμφωνα με τον κανονισμό DIN (Eυρώπη) είτε με τον κανονισμό SAE (USA).
UM: PZ
Height: 6 cm
Weight: 0,35 kg
Width: 25 cm
Cubage: 1.500 cm³
Length: 10 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο Προεξοχή mm mm
Εμπρόσθια πρόσοψη για ράδιο
46 230x86