Πτυσσόμενη πλατφόρμα

ΚΩΔΙΚΟΣ 48.587.00

Κατασκευασμένο από ελαφρύ κράμα επικαλυμμένο με εποξειδικές ρητίνες. Βήμα από πραγματικό TEAK.

Σκαλοπάτι mm 300x150 Ανοικτή πλατφόρμα mm - προεξοχή 200 Ανοικτή πλατφόρμα mm - ύψος στηρικτικά 185 Κλειστή πλατφόρμα mm - προεξοχή 80
Κλειστή πλατφόρμα mm - ύψος 244
Σκαλοπάτι mm 300x150
Ανοικτή πλατφόρμα mm - προεξοχή 200
Ανοικτή πλατφόρμα mm - ύψος στηρικτικά 185
Κλειστή πλατφόρμα mm - προεξοχή 80
Κλειστή πλατφόρμα mm - ύψος 244
Κατασκευασμένο από ελαφρύ κράμα επικαλυμμένο με εποξειδικές ρητίνες. Βήμα από πραγματικό TEAK.
UM: PZ
Height: 8 cm
Weight: 1,28 kg
Width: 25 cm
Cubage: 6.200 cm³
Length: 31 cm